🌻วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล 👪ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/🌻วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล 👪ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

🌻วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล 👪ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2022-04-26T12:14:11+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments