จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น