จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น