จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น