จ้างเหมาจัดทำไวนิลที่ปิดประกาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาจัดทำไวนิลที่ปิดประกาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง