จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๙๖๙ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๙๖๙ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง