ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดถวายพระ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดถวายพระ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดถวายพระ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดถวายพระ ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น