ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก/ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น