ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก/ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น