ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น