เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

/, แผนอัตรากำลัง/เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63(ต้นฉบับ)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น