Yearly Archives: 2566

/2023
12 12, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

By | 2023-12-13T10:44:51+07:00 ธันวาคม 12th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

 

5 10, 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

By | 2024-03-05T08:51:01+07:00 ตุลาคม 5th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 10, 2566

เทศบาลตำบลโพทะเล ปรัะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

By | 2023-10-24T11:55:55+07:00 ตุลาคม 1st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

8 09, 2566

By | 2023-09-08T08:21:12+07:00 กันยายน 8th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

8 09, 2566

By | 2023-09-08T08:21:12+07:00 กันยายน 8th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments