สถานการณ์ล่าสุด

/สถานการณ์ล่าสุด
5 08, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

By | 2020-08-05T18:05:57+07:00 สิงหาคม 5th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

14 04, 2563

โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 14 เมษายน 2563

By | 2020-04-16T13:30:10+07:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

14 04, 2563

ประชาสัมพันธ์

By | 2020-04-16T11:49:33+07:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

1 11, 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยุสื่อสาร อำเภอโพทะเล

By | 2019-11-01T14:47:13+07:00 พฤศจิกายน 1st, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

19 09, 2562

เทศบาลตำบลโพทะเลได้รับ เกียรติบัตร ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริหารการอานามัยสิ่งเเวดล้อม

By | 2020-01-20T14:36:33+07:00 กันยายน 19th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

1 07, 2562

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2019-07-01T15:25:19+07:00 กรกฎาคม 1st, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments