สถานการณ์ล่าสุด

/สถานการณ์ล่าสุด
19 04, 2567

ช่องทางการตอบ เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

By | 2024-04-19T18:32:24+07:00 เมษายน 19th, 2567|Categories: สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

2 02, 2564

คำร้อง ขอน้ำเพื่อการอุปโภคเเละบริโภค

By | 2021-04-19T10:35:11+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

2 02, 2564

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2021-03-22T09:34:55+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

13 11, 2563

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ

By | 2020-11-13T15:24:59+07:00 พฤศจิกายน 13th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

  https://www.nacc.go.th/naccbpam/categorydetail/2019112412564040/20201028084708?

5 08, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

By | 2020-08-05T18:05:57+07:00 สิงหาคม 5th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

14 04, 2563

ประชาสัมพันธ์

By | 2020-04-16T11:49:33+07:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments