ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
24 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน เมษายน 2563 (กองวิชาการเเละเเผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-07-24T10:16:04+07:00 กรกฎาคม 24th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 06, 2563

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-06-11T14:27:33+07:00 มิถุนายน 11th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T14:33:15+07:00 เมษายน 11th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

19 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-07-24T10:14:26+07:00 มีนาคม 19th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T11:37:52+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

31 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-02-03T11:01:51+07:00 ตุลาคม 31st, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

22 07, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-07-22T10:13:51+07:00 กรกฎาคม 22nd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 07, 2562

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562

By | 2020-07-02T14:39:38+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์