ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่
11 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T14:33:15+07:00 เมษายน 11th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

28 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T11:37:52+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

31 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-02-03T11:01:51+07:00 ตุลาคม 31st, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

22 07, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-07-22T10:13:51+07:00 กรกฎาคม 22nd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 04, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่ิองประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลืิอกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 )

By | 2019-05-07T14:44:56+07:00 เมษายน 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ไฟล์ดาวโหลด ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (ไตรมาส 1)

29 04, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-07-22T10:11:31+07:00 เมษายน 29th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 01, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทเล เริื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (กองสวัสดิการเเละสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-05-29T15:43:59+07:00 มกราคม 28th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

24 01, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-05-29T15:27:19+07:00 มกราคม 24th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์กา

26 02, 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2018-03-02T09:17:58+07:00 กุมภาพันธ์ 26th, 2561|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

8 02, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2018-02-13T15:39:47+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2561|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

เรื่องกำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561