แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต

//แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
23 03, 2566

เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-03-23T13:36:59+07:00 มีนาคม 23rd, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

10 08, 2565

เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลโพทะเล พ.ศ. 2566 -2570

By | 2023-06-14T11:10:53+07:00 สิงหาคม 10th, 2565|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 04, 2565

เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

By | 2022-04-25T10:02:48+07:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 10, 2564

เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2565)

By | 2021-10-06T22:20:17+07:00 ตุลาคม 5th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 06, 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโพทะเล ในรอบ 6 เดือน

By | 2021-08-17T10:55:18+07:00 มิถุนายน 1st, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

1 06, 2564

รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

By | 2021-08-17T10:25:56+07:00 มิถุนายน 1st, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

23 04, 2564

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-04-23T14:31:18+07:00 เมษายน 23rd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 04, 2564

เเผนบริหารความเสี่ยง 2564

By | 2022-05-08T14:12:16+07:00 เมษายน 16th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

8 03, 2564

รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-03-08T15:01:04+07:00 มีนาคม 8th, 2564|Categories: ควบคุมภายใน, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

12 10, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 12 เดือน

By | 2021-04-05T15:38:02+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments