แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต

//แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต
1 06, 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโพทะเล ในรอบ 6 เดือน

By | 2021-08-17T10:55:18+07:00 มิถุนายน 1st, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

1 06, 2564

รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

By | 2021-08-17T10:25:56+07:00 มิถุนายน 1st, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

23 04, 2564

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-04-23T14:31:18+07:00 เมษายน 23rd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

8 03, 2564

รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-03-08T15:01:04+07:00 มีนาคม 8th, 2564|Categories: ควบคุมภายใน, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

12 10, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 12 เดือน

By | 2021-04-05T15:38:02+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

5 04, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6

By | 2021-04-05T15:35:17+07:00 เมษายน 5th, 2563|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

19 12, 2562

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

By | 2020-06-11T14:03:51+07:00 ธันวาคม 19th, 2562|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

12 07, 2561

เเผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี 2561- 2564

By | 2020-08-17T14:30:06+07:00 กรกฎาคม 12th, 2561|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

เเผนปฏิบัตืการป้องกันการทุจริต 4 ปี

1 03, 2561

เเผนปฏิบัติการป้องการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564 )

By | 2018-05-17T15:08:47+07:00 มีนาคม 1st, 2561|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต